Translate

poniedziałek, 17 czerwca 2013

Poniedziałek.
Rano zajęcia w domu. Jak zwykle Forma Ojca na początek, Tan Pin i dwa powtórzenia Formy Matki. Forma Matki nie jest niczym innym jak złożeniem "13 podstawowych form". Zazwyczaj w formach tradycyjnych najważniejsze jest wszystko co znajduje się na początku takiej formy. Tak jest w Formie Matki i tak jest w Długiej Formie stylu Yang, którą wykonałem jako kolejne ćwiczenie. Obydwie formy posiadają tę samą zawartość ale w innych wariantach.
Kolejnym ćwiczeniem była praktyka miecza, jak zwykle 20x60 powtórzeń i trzy razy Forma 54 w kawałkach. Na zakończenie kula i kij. Ćwiczenie z tymi pomocami naukowymi pomaga rozwijać siłę dynamiczną, jest pewne obciążenie ale wszystko odbywa się w ruchu i ma wiele wspólnego z rozwijaniem siły całościowej organizmu, a nie tylko miejscowej. Na zakończenie chwila w medytacji siedzącej.
Całość porannych zajęć to 2,2 godziny.
Po południu trening w grupie zaawansowanej. Zaczynamy tradycyjnie od Formy Ojca, jest ona podstawą pracy z ciałem ale jednocześnie stanowi bardzo ważny element naszej wieloletniej praktyki. Uczy patrzenia na ruch, obserwacji i spostrzegawczości. Zawiera w sobie podstawy wszystkich sposobów ruchu jaki jest spotykany w Tai Chi. Dr Wong nazywa swój rodzinny styl Tai Ki Kung, co tłumaczy się jako "pracę z zasadą Tai Chi", we wszystkich podstawowych aspektach, które są rozwijane przez praktykę Formy Matki. Stanowi jednocześnie metodę aktywnej medytacji, czyli umiejętności koncentracji uwagi na zmianie, jaką jest wykonywana forma.
Formę Matki powtórzyliśmy cztery razy, Długą Formę dwa razy, a do tego dwa powtórzenia krótkiej formy jaką jest "Kanon 13 podstawowych Form". Jest to esencjonalny zestaw podstawowych form Tai Chi i kierunków ruchu, które używane są w praktykach z partnerem. Odparcie, zawinięcie, ściskanie i odepchnięcie, to elementy zawarte w Tui Shou. Dziś ćwiczyliśmy je na zakończenie, a rozwijane były w krokach. Kolejne elementy tej formy, to ściągnięcie, rozdzielenie, uderzenie barkiem i naciskanie łokciem, są rozwijane w Ta Lu. Tui Shou to cztery kierunki podstawowe, a Ta Lu to cztery kierunki pośrednie, oznaczają jednoczenie elementarne techniki ręczne, dodamy do tego pięć kierunków ruchu, i mamy 13 podstawowych Form. Zajęcia trwały prawie 2 godziny.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz